- KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE UČITEĽOV -- REKVALIFIKÁCIA -- CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE -

Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať kredity. Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať kontinuálne vzdelávanie? Ako jednoducho a rýchlo získať kredity?  Online vzdelávanie
 

Veľa učiteľov sa sťažuje, že ich povolanie už nie je tým, čo bolo niekedy, nemajú vážnosť, deti a žiaci ich nerešpektujú, spoločnosť si ich prácu necení, majú nízke platy.

Ako to zmeniť?

Zmeň seba a zmeníš okolie. Myslíte, že to neplatí? Keď si prečítate akúkoľvek literatúru na rozvoj osobnosti, ezoterické texty, výroky známych a neznámych autorov, čo vám hovoria? Keď nejde hora k Mohamedovi musí Mohamed k hore. Kontinuálne vzdelávanie prhĺbi a rozšíri vaše kompetencie.

Keď absolvujete naše akreditované programy môžete získať kredity.

Naše programy môžete absolvovať tak, že si overíte svoje kompetencie získané praxou a samovzdelávaním alebo si svoje kompetencie prehĺbite a rozšírite účasťou na vzdelávaní.

Vyberte si z programov kontinuálneho vzdelávania a prihláste sa     >>>     PRIHLÁŠKY

Vyberte si pre svojich zamestnancov preventívne psychologické poradenstvo podľa § 55 zákona 317/2009 Z.z. na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov    TU

Keď stratíte zamestnanie najprv si poviete  "potrebujem si oddýchnuť"  prvý mesiac je fajn. Potom začnete rozposielať životopisy, motivačné listy, žiadosti do zamestnania.....

Tretí, štvrtý, piaty,..... mesiac to ešte ide aj keď už začnete byť nervózny.

Siedmy, ôsmy,......dvanásty mesiac začnete stresovať.

Ako sa tomu vyhnúť?   Viete čo je to RE-PAS?

Začnite na sebe ihneď pracovať. Ako? Využite možnosti, ktoré vám dáva spoločnosť. Ako si zvýšim šance, že budem potrebnejší? Znovu len tým, že si rozšírim vedomosti, zručnosti a rozšírim obzor. 

A my vám k tomu sprostredkujeme aj zamestnanie.

Chcete sa dozvedieť viac? Stiahnite si e-Book REKVALIFIKÁCIA

Chcete si len rozšíriť obzor?

Ste zamestnaný, práca vás baví ale niečo tomu chýba...?

Ako si rozšíriť vedomosti zlepšiť zručnosti? No predsa vzdalávaním seba samého. 

Chcete sa dozvedieť viac? Stiahnite si e-Book REKVALIFIKÁCIA

Od 25.5.2018 musí mať každá škola ošetrené spracovanie osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadväzuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov známejšie pod názvom GDPR. Zároveň je aj povinnosť škôl mať zodpovednú osobu. Ak chcete vedieť viac, kliknite na tento odkaz GDPR pre školy alebo na obrázok.

Chcem sa Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za vzdelávanie, bolo pre mňa prínosom a som rada, že obohatilo moje vyučovanie zas o niečo nové. Som naozaj veľmi rada, že môžem priblížiť mojím žiakom preberané učivo v inovatívnej forme  - čo je im prirodzené.

Katarína učiteľka ZŠ

Spokojní frekventanti

Chcem sa poďakovať za príjemnú atmosféru a príjemnú komisiu môžem len odporučiť ďakujem. Chcem sa opýtať či aj v budúcnosti budete robit takéto skúšky s pozdravom Eva.

Eva učiteľka materskej školy

So službami spoločnosti som bola veľmi spokojná

Jana učiteľka materskej školy

Jednoduché, pohodlné a hlavne rýchle

Peter vodič vysokozdvižného vozíka
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
-- Rekvalifikácia --
-- Celoživotné vzdelávanie --
Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať kredity.
Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať kontinuálne vzdelávanie? 
Ako jednoducho a rýchlo získať kredity?
Online vzdelávanie

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.