- PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV -- REKVALIFIKÁCIA -- CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE -

Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať príplatok za profesijný rozvoj 

Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať vzdelávanie? Ako jednoducho a rýchlo získať príplatok za profesijný rozvoj?

Online vzdelávanie
 

Ceny platné od 1.1.2020

Profesijný rozvoj pedagogických zamestncov

Vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja ukončené záverečným odprezentovaním pred komisiou

  • rozsah 50/24 hod. celkom/prezenčne ............... 90,00 €/osobu

Skupinu otvárame pri počte najmenej 20 účastníkov.

Poplatok za vzdelávanie sa nevracia.
 

Zaškolenie na prehĺbenie kompetencií

  • rozsah zaškolenia 8 hodín .....................................   cena dohodou

Skupinu otvárame pri počte najmenej 20 účastníkov.

Školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov a obsluhy stavebných strojov

Základné školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov

  • pre držiteľov vodičského oprávnenia rozsah školenia 34 hodín ............... 160,00 €
  • pre účastníkov bez vodičského oprávnenia rozsah školenia 50 hodín .... 235,00 €

Rozširujúce školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov............................. 99,00 €

Základné školenie obsluhy stavebných strojov

  • pre držiteľov vodičského oprávnenia C rozsah školenia 80 hodín .......... 376,00 €

Rozširujúce školenie obsluhy stavebných strojov .................................... 169,00 €

Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov ....... 19,00 €

Aktualizačná odborná príprava obsluhy stavebných strojov .................. 24,00 €

Počítačové školenia
  • Praktické využitie MS Office v administratíve a manažmente projektov EU ..... rozsah 120 hodín ........ 540,00 €
  • MS Office v administratíve a manažmente projektov EU ..... rozsah 104 hodín ......................................... 530,40 €
  • Základy práce s kancelárskym balíkom MS Office ..... rozsah 100 hodín ..................................................... 499,00 €
  • Práca s MS Office pre pokročilých ..... rozsah 150 hodín ................................................................................... 699,00 €

Pre bližšie informácie o cenách nás kontaktujte

animated-book-image-0009.gif OHODNOŤTE NÁS

Prosíme Vás ohodnoťte naše vzdelávania aby sme mali motiváciu pokračovať a mohli pre Vás pripraviť nové školenia.
HODNOTIŤ

Výsledky hodnotenia nájdete na tomto odkaze:

VÝSLEDKY

Od 25.5.2018 musí mať každá škola ošetrené spracovanie osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadväzuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov známejšie pod názvom GDPR. Zároveň je aj povinnosť škôl mať zodpovednú osobu. Ak chcete vedieť viac, kliknite na tento odkaz GDPR pre školy alebo na obrázok.

Chcem sa Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za vzdelávanie, bolo pre mňa prínosom a som rada, že obohatilo moje vyučovanie zas o niečo nové. Som naozaj veľmi rada, že môžem priblížiť mojím žiakom preberané učivo v inovatívnej forme  - čo je im prirodzené.

Katarína učiteľka ZŠ

Spokojní frekventanti

Chcem sa poďakovať za príjemnú atmosféru a príjemnú komisiu môžem len odporučiť ďakujem. Chcem sa opýtať či aj v budúcnosti budete robit takéto skúšky s pozdravom Eva.

Eva učiteľka materskej školy

So službami spoločnosti som bola veľmi spokojná

Jana učiteľka materskej školy

Jednoduché, pohodlné a hlavne rýchle

Peter vodič vysokozdvižného vozíka
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
-- Rekvalifikácia --
-- Celoživotné vzdelávanie --
Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať kredity.
Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať kontinuálne vzdelávanie? 
Ako jednoducho a rýchlo získať kredity?
Online vzdelávanie

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.