Ochrana osobných údajov pre školy GDPR

Od 25.5.2018 musí mať každá škola/aj súkromná ošetrené spracovanie osobných údajov a ich ocranu pred zneužitím zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadväzuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov známejšie pod názvom GDPR. Zároveň je aj povinnosť škôl mať zodpovednú osobu a vypracovaný respektíve aktualizovaný bezpečnostný projekt. Ak to škola aj súkromná, alebo akákoľvek verejná inštitúci nemá hrozií jej vysoká pokuta zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Stačí jedna sťažnosť zo strany rodičov alebo doktnutej osoby a je oheň na streche.

Naša spoločnosť už niekoľko rokov spolupracuje s certifikovanou spoločnosťou (zabezpečuje to aj pre nás), ktorá poskytuje slúžby na najvyššej úrovni za jedny z najnižších cien na trhu. 

Našou úlohou je zabezpečiť školenie pre  zamestnancov školy, školského zariadenia alebo aj inú inštitúciu a spolupracujúca certifikovaná organizácia vykoná všetky náležitosti s tým súvisiace. Inak povedané každý zamestnanec školy, ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi zamestnancov, detí alebo žiakov musí byť preukázateľne oboznámený so zásadami spracovania a ochrany odobných údajov v rámci Bezpečnostného projektu školy. 

Podobne je to aj so Zodpovednou osobou, ktorá zodpovedá za spracovanie a ochranu osobných údajov - nemôže ňou byť štatutárny zástupca a väčšinou si túto zodpovednosť nechcú ostatní zamestnanci vziať na seba.

Ak by ste mali záujem o viac informácií prosím kontaktujte nás na:

    +421 915 892 063
     info@manikonzult.sk
alebo priamo kliknite na obrázok hore.

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.