- PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV -- REKVALIFIKÁCIA -- CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE -

Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať príplatok za profesijný rozvoj 

Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať vzdelávanie? Ako jednoducho a rýchlo získať príplatok za profesijný rozvoj?

Online vzdelávanie
 

Čo je overenie profesijných kompetencií

Na úvod vám chcem vysvetliť aký je rozdiel medzi absolvovaním kontinuálneho vzdelávania a overením profesijných kompetencií.
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov je celoživotné vzdelávanie pedagógov podporené motivačnou zložkou - získaním kreditov.
Pod kontinuálnym vzdelávaním sa rozumie účasť na vzdelávaní v plnom rozsahu prezenčnej časti vzdelávania, vypracovanie úloh určených v dištančnej časti vzdelávania a ukončenie vzdelávania pred účastníkmi a lektorom alebo pred skúšobnou komisiou. Obyčajne to trvá niekoľko mesiacov.
Pod overením profesijných kompetencií  získaných výkonom pedagogickej/odbornej činnostinosti alebo sebavzdelávaním sa rozumie ukončenie kontinuálneho vzdelávania zvyčajne vypracovaním záverečnej prezentácie/práce, jej obhájením a skúškou pred skúšobnou komisiou. Overenie profesijných kompetencií je možné absolvovať do mesiaca.

Avšak podmienkou na ukončenie kontinuálneho vzdelávania overením profesijných kompetencií je minimálne 3 ročná pedagogická/odborneá prax.

Možnosť ukončenia KV overením profesijných kompetencií bola zmenou zákona 317/2009 v novembri 2013 zrušená a programy schválené akreditačnou komisiou po tomto termíne to už neumožňujú.

Podľa predchádzajúceho vyjadrenia MŠVVaŠ SR ukončovať KV overením profesijných kompetencií je možné len v programoch schválenách pred novembrom 2013, ktoré majú túto možnosť schválenú.

Nové usmernenie z júla 2017 je však už v rozpore s pôvodným vyjadrením a z toho dôvodu aj naša organizácia sa prispôsobuje novým podmienkam a realizujeme už len kompletné kontinuálne vzdelávanie.

animated-book-image-0009.gif OHODNOŤTE NÁS

Prosíme Vás ohodnoťte naše vzdelávania aby sme mali motiváciu pokračovať a mohli pre Vás pripraviť nové školenia.
HODNOTIŤ

Výsledky hodnotenia nájdete na tomto odkaze:

VÝSLEDKY

Od 25.5.2018 musí mať každá škola ošetrené spracovanie osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadväzuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov známejšie pod názvom GDPR. Zároveň je aj povinnosť škôl mať zodpovednú osobu. Ak chcete vedieť viac, kliknite na tento odkaz GDPR pre školy alebo na obrázok.

Chcem sa Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za vzdelávanie, bolo pre mňa prínosom a som rada, že obohatilo moje vyučovanie zas o niečo nové. Som naozaj veľmi rada, že môžem priblížiť mojím žiakom preberané učivo v inovatívnej forme  - čo je im prirodzené.

Katarína učiteľka ZŠ

Spokojní frekventanti

Chcem sa poďakovať za príjemnú atmosféru a príjemnú komisiu môžem len odporučiť ďakujem. Chcem sa opýtať či aj v budúcnosti budete robit takéto skúšky s pozdravom Eva.

Eva učiteľka materskej školy

So službami spoločnosti som bola veľmi spokojná

Jana učiteľka materskej školy

Jednoduché, pohodlné a hlavne rýchle

Peter vodič vysokozdvižného vozíka
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
-- Rekvalifikácia --
-- Celoživotné vzdelávanie --
Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať kredity.
Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať kontinuálne vzdelávanie? 
Ako jednoducho a rýchlo získať kredity?
Online vzdelávanie

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.