- PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV -- REKVALIFIKÁCIA -- CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE -

Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať príplatok za profesijný rozvoj 

Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať vzdelávanie? Ako jednoducho a rýchlo získať príplatok za profesijný rozvoj?

Online vzdelávanie
 

Ste vyhoretý, unavený, nezvládate konflikty?

Využite našu ponuku psychologického poradenstva a tréningu na ktoré máte nárok podľa § 79 ods. 3 zákona 138/2019 Z.z.

§ 79 ods. 3 zákona 138/2019 Z.z.
"Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov."

1. MODEL - 2 hodiny

Prezentácia: Syndróm vyhorenia, výskyt syndrómu vyhorenia, fázy, diagnostika, prevencia.
Aktivity - test na sydróm vyhorenia, diskusia

Zamerané viac-menej na teóriu, krátky test a diskusia.

2. MODEL - 4 hodiny

Prezentácia: Syndróm vyhorenia, výskyt syndrómu vyhorenia, fázy, diagnostika, prevencia.
Aktivity - test na syndróm vyhorenia, skupinová práca (na rozšírenie teoretických poznatkov, prostredníctvom otázok sa samostatne dopracovať k výsledku. Výsledkom je plagát), brainstorming, prípadová štúdia, techniky predchádzania manipulatívneho správania, time management, diskusia

3. MODEL - 8 hodín   ODPORÚČANÝ !

Prezentácia: Syndróm vyhorenia, výskyt syndrómu vyhorenia, fázy, diagnostika, prevencia.
Aktivity - test na syndróm vyhorenia, skupinová práca (na rozšírenie teoretických poznatkov, prostredníctvom otázok sa samostatne dopracovať k výsledku. Výsledkom je plagát), brainstorming, prípadová štúdia, techniky predchádzania manipulatívneho správania, time management, hry na zvládnutie konfliktu a stresu (toxický odpad...), formy relaxacie, modelová situácia, diskusia

4. MODEL - 2 dni    VIP!

MODEL 3. rozšírený na dvojdňový, spojený s relaxačným pobytom.

 


Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.  

 

animated-book-image-0009.gif OHODNOŤTE NÁS

Prosíme Vás ohodnoťte naše vzdelávania aby sme mali motiváciu pokračovať a mohli pre Vás pripraviť nové školenia.
HODNOTIŤ

Výsledky hodnotenia nájdete na tomto odkaze:

VÝSLEDKY

Od 25.5.2018 musí mať každá škola ošetrené spracovanie osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadväzuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov známejšie pod názvom GDPR. Zároveň je aj povinnosť škôl mať zodpovednú osobu. Ak chcete vedieť viac, kliknite na tento odkaz GDPR pre školy alebo na obrázok.

Chcem sa Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za vzdelávanie, bolo pre mňa prínosom a som rada, že obohatilo moje vyučovanie zas o niečo nové. Som naozaj veľmi rada, že môžem priblížiť mojím žiakom preberané učivo v inovatívnej forme  - čo je im prirodzené.

Katarína učiteľka ZŠ

Spokojní frekventanti

Chcem sa poďakovať za príjemnú atmosféru a príjemnú komisiu môžem len odporučiť ďakujem. Chcem sa opýtať či aj v budúcnosti budete robit takéto skúšky s pozdravom Eva.

Eva učiteľka materskej školy

So službami spoločnosti som bola veľmi spokojná

Jana učiteľka materskej školy

Jednoduché, pohodlné a hlavne rýchle

Peter vodič vysokozdvižného vozíka
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
-- Rekvalifikácia --
-- Celoživotné vzdelávanie --
Skvelá možnosť ako prehĺbiť a rozšíriť kompetencie a získať kredity.
Vyššia kvalifikácia = lepší príjem

Ako jednoducho a rýchlo absolvovať kontinuálne vzdelávanie? 
Ako jednoducho a rýchlo získať kredity?
Online vzdelávanie

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.